หน้าหลัก > Our Services
Our Services

 

ห้องคลีนรูมครบวงจร
บริษัท เพาเวอร์ลิงค์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญบริการออกแบบและสร้างระบบห้องคลีนรูมครบวงจรด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ภายใต้มาตรฐาน ISO 14644 ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ,อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ,อุตสาหกรรมผลิตวัคซีน โรงพยาบาล ,ห้องแล็บ ห้องทดลอง ,ห้องปฏิบัติการ, ศูนย์การวิจัย, คลินิก, อุตสาหกรรมอาหารและยา

การออกแบบ

การออกแบบที่คำนึงถึง สภาพการใช้งานจริง พร้อมคำนวณสภาพต้นทุนทางธุรกิจของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุและการจัดวางองค์ประกอบภายใน ทำให้วันนี้ระบบห้อง คลีนรูม จึงไม่ใช่เป็นห้องสะอาดเพียง อย่างเดียว แต่ยังสะท้อนการทำงานและสภาพทางธุรกิจของบริษัทลูกค้าได้อีกด้วย

การผลิตและติดตั้ง

บริษัท เพาเวอร์ลิงค์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตและติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ตามหลักวิศวกรรมโดยเน้นให้มีความถูกต้องตามการออกแบบ มีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด และส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา

การซ่อมบำรุง

เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ทำงานได้ประสิทธิภาพและมี อายุการใช้งานสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ทางบริษัท เพาเวอร์ลิงค์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด ได้ให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจเช็ค, วิเคราะห์ปัญหา, ซ่อมและเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายตามระยะเวลา


ติดต่อสอบถาม

Address. 88/277, The Plant Prestige Soi 9, Moo 5, Tiwanon Rd., Ban-Mai, Pak-Kred, Nonthaburi 11120 Thailand
Tel. 02 584 4453 to 4 
Mobile. 089 038 8884
Fax. 02 584 4477  
Email. sathit@powerlinkturnkey.com / gee@powerlinkturnkey.com

 

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.